Шведов Ф.Н. (1840–1905)

Відомий вчений-фізик, методист і педагог з прогресивними поглядами. Народився 14 лютого (за старим стилем) 1840 г. у м. Килії Бесарабскої губернії (нині Одеської обл.). Закінчив 2-у одеську гімназію з золотою медаллю, а потім вчився у Ришельєвському ліцеї. У 1859 році виїздить до Петербурга, де вступає на фізико-математичний факультет університету. У 1863 р. Ф.Н.Шведов закінчив університет і був залишений на додатковий педагогічний курс. Потім (з 1865 р.) – відрядження на 2 роки до Берліна. Після захисту магістерської дисертації у 1868 р. його запросили на роботу до Новоросійського університету, який було організовано у 1865 р. на базі Ришельєвського ліцею. Вся наступна наукова і педагогічна діяльність Ф.Н.Шведова пов'язана з цим університетом. У 1870 р. він успішно захистив докторську дисертацію «Про закони перетворення електрики в теплоту». З 1896 по 1903 р. Ф.Н.Шведов був ректором університету. Помер Ф.Н.Шведов в Одесі 12 грудня (за старим стилем) 1905 р.

Федір Никифорович був прекрасним викладачем, що втілював прогресивні методичні ідеї. Як згадував пізніше, професор Г.Г.Де-Метц: «Читання його були цікавими і завжди збирали значну аудиторію, його лекції відрізнялися простотою побудов, цікавим викладанням і оригінальністю замислів». На заняттях він використовував не лише фабричні прилади, але й прилади своє конструкції. Ввів для студентів практичні заняття у фізичній лабораторії і читання ними доповідей з демонстрацією дослідів. Своє кредо — «фізик повинен вміти все» наполегливо втілював у життя і передавав студентам, піклуючись про їх спеціальну і методичну підготовку.

Ф.Н.Шведов вступав за прогресивну реформу школи і методів викладання фізики, проти радіальної побудови програми у гімназії і формально-схоластичних методів навчання в ній. Впроваджував активні методи навчання фізики. Розглядав методику фізики як самостійну педагогічну науку. Найбільш чітко свої педагогічні погляди Ф.Н.Шведов виклав у написаній ним «Методиці фізики» (Одеса, 1894), яка мала великий вплив на розвиток методичної думки в Росії. У «Методиці фізики» Ф.Н.Шведов охопив широке коло питань, зробив спробу пов'язати вивчення фізики з філософією, логікою, психологією. Праці Ф.Н.Шведова поклали початок розробки в Україні і Росії теоретичних основ методики фізики.

Назад

  •     


© 2003-2023 Методика навчання фізики в середній школі | Хостинг: RCHosting