Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

§ 1.5. Уміння і навички, якими повинен володіти вчитель для демонстрації дослідів

Успішна демонстрація дослідів можлива, якщо вчитель знає прилади, вміє збирати установки й виконувати досліди з дотриманням необхідних вимог.

Знання приладу передбачає:

- знання назви приладу і його основного призначення, принципу дії приладу і його основних вузлів;

- уміння за зовнішнім виглядом виділити даний прилад серед інших;

- знання функціональних можливостей приладу, його експлуатаційних характеристик, допустимих режимів;

- уміння застосовувати прилад за призначенням і в поєднанні з іншими приладами, знання умов, за яких можна одержати потрібний ефект;

- уміння виконувати найпростіший ремонт, робити заміну несправних деталей, налагоджувати прилад до нормальних умов роботи.

Уміння збирати установки відбиває рівень володіння технікою демонстраційного експерименту.

Тут істотним є виконання вимог, що ставляться до демонстраційних дослідів і раціональне використання засобів, що забезпечують ефективність їх постановки. Практикою навчального експерименту визначені правила складання установок, якими доцільно керуватися. Вони зводяться до наступного:

- визначення конструкції установки, її структурної схеми, блок-схеми розташування приладів, та ін.;

- відбір конкретних приладів для даного досліду; складання установки: розташування приладів на демонстраційному столі у визначеному логічному порядку, об’єднання елементів установки (як правило, установку збирають так, щоб прилади були доступні для спостереження; прилади, що відбивають істотне в досліді, повинні бути на передньому плані);

- перевірка забезпечення вимог до дослідів, з урахуванням можливостей різних засобів (установка добре проглядається з кожного місця класу, результати досліду переконливі, установка надійно працює, забезпечує стабільність результатів та ін.);

- відпрацьовування послідовності операцій, які необхідно виконувати при демонстрації досвіду (відпрацьовуючи операції, варто продумати текст, яким буде супроводжуватися експеримент).

Уміння демонструвати досліди, тобто володіння методикою й технікою демонстраційного експерименту, охоплює різні сторони навчального процесу, включаючи діяльність вчителя й організацію пізнавального інтересу учнів.

Попередня лекція На початок лекції Наступна лекція

  •     

© 2003-2019 Методика навчання фізики в середній школі | Хостинг: RCHosting