Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

§ 1.9. Зміст і завдання практикуму з методики й техніки шкільного фізичного експерименту

Практикум з методики й техніки фізичного експерименту має на меті ознайомити студентів з основним обладнанням фізичного кабінету середньої школи та методикою й технікою постановки різних видів навчального експерименту: демонстраційних дослідів, фронтальних лабораторних робіт, фізичних практикумів і експериментальних задач. Структура й зміст завдань практикуму підпорядковані педагогічній концепції, згідно з якою найбільший педагогічний ефект від практикуму можна дістати тоді, коли студенти оволодіватимуть необхідними вміннями й навичками застосовувати різні види навчального експерименту в їх єдності. У зв’язку з цим роботи практикуму (за винятком робіт з вивчення основного обладнання фізичного кабінету) включають у себе завдання з різних видів навчального експерименту під час вивчення того чи іншого питання шкільного курсу фізики.

Передбачений програмою час для практикуму з методики й техніки шкільного фізичного експерименту дає змогу включити до робіт практикуму тільки найбільш складні демонстраційні досліди, а також окремі лабораторні роботи, роботи фізичних практикумів і експериментальні задачі, які найбільшою мірою дають змогу зрозуміти студентам специфіку цих видів навчального експерименту.

У процесі виконання робіт практикуму кожен студент повинен оволодіти такими знаннями, уміннями і навичками:

Знати призначення й правила експлуатації основного обладнання з фізики для середньої школи.

Уміти складати установки за схемами й описами, вміщеними в цьому посібнику та в інших посібниках, на які в описах робіт практикуму зроблено посилання. Оволодіти методикою й технікою виконання різних видів шкільного фізичного експерименту з дотриманням основних дидактичних вимог до них.

Уміти супроводжувати досліди чіткими, вичерпними й короткими поясненнями на рівні, доступному для учнів відповідного класу.

Оволодіти навичками в дотриманні правил техніки безпеки під час проведення всіх видів навчального експерименту.

Попередня лекція На початок лекції Наступна лекція

  •     

© 2003-2019 Методика навчання фізики в середній школі | Хостинг: RCHosting