Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

§ 1.10. Вказівки до виконання робіт практикуму

Робота студента в лабораторії методики навчання фізики включає в себе попередню підготовку до виконання робіт практикуму, виконання робіт і звітування.

Попередня підготовка студента до виконання роботи практикуму включає в себе:

1. Ознайомлення з програмою з фізики. При цьому Гисовують значення пов’язаних з роботою практикуму питань шкільного курсу фізики, визначають, які демонстраційні Досліди, фронтальні лабораторні роботи й роботи фізичного практикуму рекомендує програма.

2. Опрацювання відповідного розділу за шкільним підручником з фізики.

3. Опрацювання методичної літератури, рекомендованої до даної роботи.

4. Ознайомлення з описом конструкції, дією та правилами експлуатації навчальних приладів.

5. Складання конспекту, який повинен включати:

а) номер і назву роботи практикуму;

б) рекомендовану літературу;

в) записи й малюнки згідно з вказівками до роботи практикуму.

6. Обдумування відповідей на контрольні запитання.

Для проведення практикуму студент повинен мати дозвіл викладача. Щоб дістати такий дозвіл, студент повинен:

а) мати конспект, що відповідає зазначеним вище вимогам;

б) уміти відповісти на контрольні запитання;

в) знати конструкцію й правила користування приладами до даної роботи;

г) знати в загальних рисах порядок виконання досліду.

Діставши дозвіл, треба:

а) перевірити наявність приладів і матеріалів для виконання роботи;

б) визначитися з рівнем складності дослідів, які можете ефективно виконати;

в) виконати вибрані досліди, вказані в інструкції до роботи;

в) зробити необхідні записи й малюнки в конспекті, зазначити особливості проведення дослідів;

г) прибрати робоче місце.

Увага! Вмикати джерела живлення в електричних колах можна тільки з дозволу викладача або лаборанта!

Робота вважається виконаною, якщо студент:

а) знає демонстраційне й лабораторне обладнання до виконаної роботи, вміє користуватись ним і давати оцінку його дидактичним і технічним якостям;

б) вправно демонструє й правильно пояснює передбачені інструкцією досліди;

в) може відповісти на залікові запитання, вміщені в завданнях до практикуму.

Попередня лекція На початок лекції Наступна лекція

  •     

© 2003-2019 Методика навчання фізики в середній школі | Хостинг: RCHosting