This page is hosted for free by zzz.com.ua, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 32.50 UAH.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

§1.11. Уміння й навички, якими повинен володіти вчитель для демонстрації дослідів

Для успішного використання експерименту, як методу навчання, учитель повинен добре знати прилади, вміти збирати установки, володіти методикою і технікою проведення дослідів.

Знання приладу містить декілька компонентів:

- знання назви приладу, його основного призначення, принципу дії та основних вузлів;

- уміння за зовнішнім виглядом виділити даний прилад серед інших;

- знання технічних можливостей приладу, його експлуатаційних характеристик, допустимих режимів роботи;

- уміння застосовувати прилад за призначенням і в поєднанні з іншими приладами, знання умов, що дозволяють одержати потрібний ефект;

- уміння виконувати найпростіший ремонт, робити заміну окремих деталей, налагоджувати прилад при відхиленнях від нормальної роботи.

Уміння збирати установки відбиває рівень володіння ісхпікою фізичного експерименту. Тут істотним є виконання вимог, що ставляться до демонстраційних дослідів і раціональне використання засобів, що забезпечують ефективність їх постановки. Практикою навчального експерименту вироблені правила складання установок, якими доцільно керуватися. Вони зводяться до наступного:

- визначення конструкції установки, її структурної схеми, розташування приладів та ін.;

- відбір конкретних приладів для даного досліду; складання установки: розташування приладів на демонстраційному столі у визначеному логічному порядку, об’єднання елементів установки (як правило, установку збирають так, щоб прилади були доступні для спостереження; прилади, що відбивають істотне в досліді, повинні бути на передньому плані);

- перевірка забезпечення вимог до дослідів, з урахуванням можливостей різних засобів (установка добре проглядається з кожного місця класу, результати досліду переконливі, установка надійно працює, забезпечує стабільність результатів, задовольняє вимогам техніки безпеки та ін.);

- відпрацьовування послідовності операцій, які необхідно виконувати при демонстрації досліду (відпрацьовуючи операції, варто також продумати пояснення, запитання до учнів, якими буде супроводжуватися експеримент).

Уміння демонструвати досліди, тобто володіння методикою й технікою демонстраційного експерименту, охоплює різні сторони навчального процесу, включаючи діяльність вчителя й організацію пізнавального інтересу учнів. При демонструванні дослідів слід дотримуватися наступних правил:

- при проведенні дослідів на демонстраційному столі не повинно бути нічого зайвого, тобто не повинно бути інших приладів та предметів, які не стосуються даного досліду й можуть відволікати увагу учнів;

- якщо демонстрація супроводжується малюнком чи схемою (що найчастіше й буває), то потрібно співвіднести елементи креслення, малюнку схеми з приладами й деталями установки, елементи на кресленні потрібно розташувати так, як передбачається розташовувати деталі установки;

- демонструючи досліди, учитель повинен знаходитися за демонстраційним столом (за приладами);

- при демонструванні дослідів потрібно слідкувати за тим, щоб не загороджувати руками деталі установки, які несуть основне функціональне навантаження;

- за необхідності потрібно піднімати чи повертати прилади, що демонструються;

- виклад матеріалу, пояснення при демонструванні дослідів має бути по можливості синхронізованим з процесами, які спостерігаються; темп пояснення може бути порівняно швидким при описі установки й більш повільним при з’ясуванні суті фізичного явища;

- паузи роблять тоді, коли акцентують увагу на тій чи іншій деталі установки, на тому чи іншому етапі процесу, що спостерігається;

- за результатами досліду (частини досвіду) роблять чіткі й обґрунтовані висновки;

- кількість дослідів визначається необхідністю як можна повніше розкрити сутність досліджуваного явища.

Попередня лекція На початок лекції Наступна лекція

  •     

© 2003-2019 Методика навчання фізики в середній школі | Хостинг: RCHosting