Методика навчання фізики в середній школі

(Загальні питання)
Конспекти лекцій

Рекомендовано вченою радою Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка
(протокол №4 від 27 листопада 2003 р.)

Авторський колектив: Савченко В.Ф., Бойко М.П., Дідович М.М., Закалюжний В.М., Руденко М.П.
За редакцією проф. Савченка В.Ф.


Посібник містить конспекти лекцій з загальних питань методики навчання фізики відповідно до програми фізичних спеціальностей педагогічних інститутів. У них відображено історію розвитку методики фізики, її інструментарій та методологію, а також застосування положень дидактики в умовах навчання учнів фізиці.

Конспекти призначені для студентів, але можуть бути використані викладачами при підготовці лекцій.

Кожна наука складається з ядра, в яке входять поняття, закони і теорії, та оболонки, які становлять факти. При складанні цих конспектів враховувалося, що оболонка постійно змінюється, збагачуючись новими фактами і даними. Ядро ж порівняно стійке. Саме цим і обумовлена деяка лаконічність конспектів, які можуть наповнюватися фактами в процесі самопідготовки і на семінарських заняттях.

Рекомендована до лекцій література є основною і не вичерпує всього переліку методичних монографічних джерел. Посилання на них можна знайти в рекомендованій літературі. Список літератури оптимального об'єму поданий наприкінці посібника. У текстах конспектів подаються лише скорочені посилання на цей список.

Следующая лекция
  •     


© 2003-2023 Методика навчання фізики в середній школі | Хостинг: RCHosting