Соколов І.І.(1874—1967)

Видатний радянський методист, автор фундаментальних праць з методики викладання фізики. У цих працях методика викладання фізики розглядалася як галузь педагогічної науки: „Методика фізики спирається, з одного боку, на ті основні начала педагогіки, з іншого, на ті наукові прийоми, які застосовуються у фізиці, тобто на методологію фізики...” (Соколов І.І. Методика фізики. – М.: Учпедгиз, 1934, с. 4.).

„Методика фізики повинна розв'язати три задачі: навіщо вчити, чому вчити і як вчити. Іншими словами, методика визначає мету фізичної освіти, зміст освіти, відбір матеріалу, що підлягає вивченню, і методи, за допомогою яких ведеться навчання”.

Назад

  •     


© 2003-2023 Методика навчання фізики в середній школі | Хостинг: RCHosting