Лекція 13. Форми організації навчального процесу з фізики

План

 1. Основні форми організації навчальних занять з фізики.
 2. Урок - основна форма організації навчальних занять.
 3. Методика проведення інших форм організації.

Література 16, с.343 - 377; 2, с.43 - 53; 12, с.67 - 73; 13, с. 60 - 68.

1. Якісна організація навчального процесу з фізики визначає високу ефективність навчального процесу. Правильний вибір тих чи інших організаційних форм дозволяв найефективніше реалізувати основні завдання навчально-виховного процесу.

У практиці роботи вчителів фізики встановилася певна система форм організації навчального процесу:

 • уроки,
 • семінари,
 • конференції,
 • лекції,
 • практикуми,
 • екскурсії,
 • факультативи.

Вибір тієї чи іншої форми організації здійснюється на основі" врахування різних обставин та умов:

 • тема заняття,
 • мета заняття,
 • вік учнів,
 • кваліфікація вчителя,
 • рівень розвитку учнів,
 • рівень устаткування кабінету.

Оскільки завдання вчителя досить складні і, як правило, мають комплексний характер, то часто різні форми організації об'єднуються в межах однієї переважаючої форми (урок-екскурсія, .семінар з практикумом і т.п.). Можливе об'єднання елементів різних форм. Частота застосування різних форм організації не однакова. Найбільш поширеною формою організації навчальних занять є урок.


2. Урок - це така форма організації навчальної роботи, при якій навчальний процес обмежується в часі (45 хв.), у території (клас, кабінет), в об'ємі навчального матеріалу (тематичний план).

У кожному уроці є переважаюча дидактична мета, яка визначає тип і структуру уроку.

Найпоширеніша система класифікації уроків:

 • урок вивчення нового матеріалу;
 • урок застосування знань на практиці;
 • урок закріплення і повторення навчального матеріалу;
 • урок контролю і обліку знань;
 • комбінований урок.

Правильний вибір типу уроку сприяє ефективнішій реалізації основної дидактичної мети уроку.

Орієнтовна структура різних типів уроків

 1. Урок вивчення нового матеріалу:
  • Вступні вправи учнів. Учитель з'ясовує ступінь готовності учнів до уроку. Учні активізують свої знання, необхідні для даного уроку.
  • Актуалізація знань учнів, створення проблемної ситуації, необхідної для даного уроку.
  • Дослідження проблеми відомими засобами.
  • Підведення підсумків і формулювання висновків.
  • Вправи на застосування здобутих знань, закріплення знань.
  • Домашнє завдання.
 2. Урок застосування знань на практиці:
  • Вступні вправи.
  • Практичні вправи учнів з нової теми.
  • Узагальнення.
  • Домашнє завдання.
 3. Урок закріплення і повторення навчального матеріалу:
  • Аналіз окремих фізичних явищ і законів за темою, що повторюється.
  • Реферати або повідомлення учнів. Обговорення.
  • Узагальнення.
  • Домашнє завдання.
 4. Урок контролю і обліку знань:
  • Коротке повторення для актуалізації знань учнів і інструктаж учителя.
  • Самостійне виконання учнями контрольних завдань.
  • Оцінювання роботи учнів.
 5. Комбінований урок:
  • Перевірка домашнього завдання.
  • Актуалізація опорних знань учнів.
  • Подача нового матеріалу.
  • Закріплення.
  • Домашнє завдання.

Останнім часом дуже зріс інтерес учителів до нових організаційних форм і структур уроків. Рух учителів-новаторів виник саме на цій основі.

З'явилися нові типи уроків, основне завдання яких - активізація пізнавальної діяльності учнів:

 • уроки занурення,
 • уроки взаємонавчання,
 • уроки "ділові ігри",
 • уроки - змагання,
 • уроки - консультації,
 • уроки творчості учнів,
 • уроки-твори,
 • комп'ютерні уроки
 • фізичні аукціони і т.п.

У наведеній типізації уроків важко знайти певну генералізуючу ознаку. У ній відображене лише те, що вважається в цьому уроці новаторським. Усі напрацювання вчителів-новаторів потребують детального опрацювання і узагальнення. Не виключено, що більшість з цих уроків можна описати відповідно до існуючої системи класифікації і дидактичних правил.


3. У системі роботи вчителів фізики використовуються також організаційні форми, які не мають ознак уроків. Вони збільшують можливості вчителя для маневру, розширення арсеналу навчальної роботи.

 • Семінари. Учні готуються за заздалегідь складеним планом, опрацьовуючи різні літературні джерела. На занятті вони мають можливість не тільки викласти суть того чи іншого питання, але й співставити виклад його в різних статтях, висловити свої думки і погляди. Це сприяє розвитку інтелектуального потенціалу учнів, формуванню вмінь і навичок роботи з літературними джерелами.

 • Конференції. Форма, схожа з семінарами, але суттєво відмінна своєю масовістю і широтою проблеми. Конференція готується заздалегідь за складеним вчителем планом. Одночасно ведетеся агітаційна робота, випускаються інформаційні матеріали.

 • Практикуми.

 • Екскурсії. Див. відповідні лекції.

 • Факультативи.

Співпадіння назв деяких форм організації і методів навчання свідчить про необхідність подальшого більш глибокого вивчення цього питання.


Запитання для повторення:

13.1. Які форми організації навчальних занять застосовуються в сучасній школі?
13.2. Чим визначається форма організації навчання?
13.3. Які основні типи уроків?
13.4. Яка структура комбінованого уроку?
13.5. Що спільного і відмінного в організації і методиці проведення семінарів і конференцій?
13.6. Які мотиви і результати роботи вчителів-новаторів?

Предыдущая лекция В начало лекции Следующая лекция

 •     


© 2003-2023 Методика навчання фізики в середній школі | Хостинг: RCHosting