Навчальний фізичний експеримент. Методичний практикум.

Навчальний фізичний експеримент (методичний практикум) : Навчальний посібник для студентів / В.Ф.Савченко, М.П.Бойко, М.М.Дідович, В.М.Закалюжний, М.П.Руденко; заг.ред. В.Ф.Савченка. - Ніжин: Ніжинський державний університет імені М.Гоголя, 2011. - 540 с.


Посібник призначений для студентів фізичних спеціальностей педагогічних ВНЗ. У ньому викладений навчальний матеріал для самостійної роботи студентів при підготовці до занять з методики і техніки шкільного фізичного експерименту. Роботи практикуму структуровані так, щоб можна було здійснити диференційований підхід до організації практикума. Принципово нові напрямки шкільного фізичного експерименту (використання комп'ютера та цифрової техніки) представлені окремими роботами, які передбачають використання обладнання, яке є на ринку навчалього обладнання України. Зміст описаних фізичних дослідів також може слугувати вчителям фізики середньої школи для організації демонстраційного фізичного експерименту в основній та старшій школі.

Наступна сторінка
  •     


© 2003-2023 Методика навчання фізики в середній школі | Хостинг: RCHosting