Покровський О.А. (1898–1988)

Покровський Олександр Андрійович радянський фізик-методист. Працював у Москві в середніх та вищих навчальних закладах. Захистив кандидатську дисертацію з питань методики й техніки шкільного фізичного експерименту. Працюючи в науково-дослідному інституті Академії педагогічних наук, очолив роботу зі створення чіткої, науково-обгрунтованої системи навчального фізичного експерименту в середній школі, єдиного комплекту приладів для всіх видів цього експерименту, його методичного забезпечення.

Основні праці: "Фронтальные лабораторные занятия по физике в средней школе", "Практикум по физике в старших классах средней школы", "Демонстрационные опыты по физике" - 2 тома, "Оборудование физического кабинета средней школы", "Методика и техника школьного физического эксперимента".

Назад

  •     


© 2003-2023 Методика навчання фізики в середній школі | Хостинг: RCHosting