Резніков Л.І. (1909–1976)

Резніков Л.І. (1909–1976)

Резніков Леонід Ісаакович видатний радянський методист. Автор більш як 150 книг і статей з різних проблем методики викладання фізики. Один з основних авторів багатотомного видання „Методика викладання фізики в середній школі”, автор тома присвяченого оптиці та будові атома. Вніс вагомий вклад у розробку проблем політехнічної освіти, вдосконалення методів викладання фізики та ін.

Відіграв важливу роль у перебудові фізичної освіти в середніх школах СРСР у 70-ті роки 20 ст., підвищенні наукового рівня її викладання, відбиттю в шкільному курсі основних ідей сучасної фізики і науково-технічного прогресу.

Л. І. Резніков один з розробників нової методики вивчення оптики і будови атома. З цих проблем опубліковано ряд статей, методика викладання оптики висвітлена у його книзі «Фізична оптика в середній школі» (1971).

Назад

  •     


© 2003-2023 Методика навчання фізики в середній школі | Хостинг: RCHosting