Знаменський П.О. (1878–1968)

Один із засновників радянської методики фізики. Автор багатьох фундаментальних праць з методики викладання фізики в середній школі, першої програми-мінімуму для єдиної трудової школи (1918 р.), у якій була започаткована ідея двоступеневої фізичної освіти. В цій програмі реалізовані головні методичні принципи, які одержали подальший розвиток: науковість, систематичність, зв’зок теорії з практикою, ступеневість побудови шкільного курсу фізики, посилення ролі теорії та фізичного експерименту.

Доповідь П.О.Знаменського „Практичні заняття з фізики у середній школі” на ІІ Менделеєвському з’їзді (1911 р.) відіграла важливу роль у впровадженні лабораторних робіт у шкільний курс фізики. Рішення з’їзду з цього питання вимагало ввести обов’язкові лабораторні роботи у школі.

Назад

  •     


© 2003-2023 Методика навчання фізики в середній школі | Хостинг: RCHosting