§ 1.4. Основні вимоги до демонстраційних дослідів з фізики

Науковість і достовірність

Забезпечення доброї видимості. Демонстраційні досліди дозволяють учням одержувати інформацію в основному за допомогою зорових образів, тому забезпечення доброї видимості під час демонструвань - одна з найважливіших вимог до нього. Ігнорування цієї вимоги, як правило, приводить до порушення дисципліни й втрати учнями інтересу до питань, що розглядаються на уроці. Потрібна видимість забезпечується відповідним конструюванням приладів, розміщенням їх, а також застосуванням деяких спеціальних заходів і прийомів, пороблених практикою викладання (про це мова йтиме далі).

Наочність і виразність дослідів. Під "наочністю" розуміють чітку постановку досліду, очевидність одержаних результатів та те, що кожен учень обов’язково повинен помітити явища, закономірності, які є об’єктом демонстрації. Основний зміст досліду мас бути зрозумілим, а його сутність розкриватися в найбільш яскравій і доступній для сприйняття формі. Для цього слід складати найбільш прості установки, використовувати вже знайомі учням прилади або детально з’ясовувати їх призначення. Учитель завжди повинен намагатися досягти потрібного результату найпростішими засобами.

Переконливість демонстрації. Кожне демонстрування мас бути переконливим, не викликати сумнівів у достовірності одержаних результатів. Тому, проводячи дослід, треба повністю виключати або зводити до мінімуму різні побічні явища, які можуть відвертати увагу учнів від основного. Для цього інколи слід провести додаткові досліди. Наприклад, проводячи досліди в тілами різних мас, потрібно насамперед переконати учнів у тому, що тіла справді мають різну масу. Під час підготовки дослідів які мають на меті встановлення певних закономірних зв'язків фізичних величин слід заздалегідь визначити ті їх значення в досліді, за яких співвідношення мають найменші відхилення від теоретичних і потім під час демонструвань встановлювати саме ці параметри.

Емоційність дослідів. Психологічні дослідження показують: чим сильнішою буде дія досліду на органи чуттів, тим міцніше він запам’ятовується. Тому демонстраційні досліди мають бути достатньо емоційними для збудження в учнів почуттів "здивованості", "захоплення", "незвичності".

Раціональне використання часу. Проведення демонстрацій не повинно займати багато часу. Учителеві завжди потрібно стежити, щоб темп виконання досліду відповідав темпу сприймання учнями демонстраційного матеріалу. Щоб зекономити час на уроці дослід повинен бути заздалегідь підготовлений. Наприклад, тривалість закипання води в ряді послідів при вивченні теплових явищ (спостереження процесу кипіння, демонстрація моделі парової турбіни, кипіння води при наїженому тиску) можна значно скоротити, якщо воду брати заздалегідь підігріту.

Надійність. Невдале демонстрування завжди порушує нормальний хід уроку, підриває авторитет учителя й призводить до дезорганізації роботи в класі. Надійності дослідів домагаються їх ретельною підготовкою, багаторазовою перевіркою, вибором приладів і деталей, характеристики яких найкраще відповідають умовам проведення експерименту та значенням вимірюваних величин. Наприклад, при демонстрації закону Ома ділянки кола слід підбирати такі значення напруг і сил струмів, щоб нагрівання резисторів було мінімальним.

Естетичність. Проведення дослідів має сприяти естетичному вихованню учнів. Критерієм естетичності досліду є насамперед якість створення потрібних ефектів для правильного формування уявлень про виучуване явище, правильний підбір фону та підсвічування. Слід звернути увагу на зовнішній вигляд приладів і деталей.

Попередня лекція На початок лекції Наступна лекція

  •     


© 2003-2023 Методика навчання фізики в середній школі | Хостинг: RCHosting