§ 1.5. Уміння і навички, якими повинен володіти вчитель для демонстрації дослідів

Успішна демонстрація дослідів можлива, якщо вчитель знає прилади, вміє збирати установки й виконувати досліди з дотриманням необхідних вимог.

Знання приладу передбачає:

- знання назви приладу і його основного призначення, принципу дії приладу і його основних вузлів;

- уміння за зовнішнім виглядом виділити даний прилад серед інших;

- знання функціональних можливостей приладу, його експлуатаційних характеристик, допустимих режимів;

- уміння застосовувати прилад за призначенням і в поєднанні з іншими приладами, знання умов, за яких можна одержати потрібний ефект;

- уміння виконувати найпростіший ремонт, робити заміну несправних деталей, налагоджувати прилад до нормальних умов роботи.

Уміння збирати установки відбиває рівень володіння технікою демонстраційного експерименту.

Тут істотним є виконання вимог, що ставляться до демонстраційних дослідів і раціональне використання засобів, що забезпечують ефективність їх постановки. Практикою навчального експерименту визначені правила складання установок, якими доцільно керуватися. Вони зводяться до наступного:

- визначення конструкції установки, її структурної схеми, блок-схеми розташування приладів, та ін.;

- відбір конкретних приладів для даного досліду; складання установки: розташування приладів на демонстраційному столі у визначеному логічному порядку, об’єднання елементів установки (як правило, установку збирають так, щоб прилади були доступні для спостереження; прилади, що відбивають істотне в досліді, повинні бути на передньому плані);

- перевірка забезпечення вимог до дослідів, з урахуванням можливостей різних засобів (установка добре проглядається з кожного місця класу, результати досліду переконливі, установка надійно працює, забезпечує стабільність результатів та ін.);

- відпрацьовування послідовності операцій, які необхідно виконувати при демонстрації досвіду (відпрацьовуючи операції, варто продумати текст, яким буде супроводжуватися експеримент).

Уміння демонструвати досліди, тобто володіння методикою й технікою демонстраційного експерименту, охоплює різні сторони навчального процесу, включаючи діяльність вчителя й організацію пізнавального інтересу учнів.

Попередня лекція На початок лекції Наступна лекція

  •     


© 2003-2023 Методика навчання фізики в середній школі | Хостинг: RCHosting