Вступ.

Фізика як природнича наука структурно й методологічно належить до експериментальних наук. То ж і не дивно, що великий досвід учителів у навчанні фізики учнів середньої школи підтверджує визначальну й вирішальну роль навчального фізичного експерименту як методу й засобу навчання, який сприяє реалізації одного з провідних принципів дидактики - принципу наочності. За його допомогою вдається не тільки розв'язувати завдання формування системи умінь і навичок учнів, але й стверджувати в свідомості учнів сучасну природничо-наукову картину світу, виховувати позитивні моральні якості.

Реалізація цих завдань покладена на вчителя фізики, який володіючи теоретичною складово. фізики, повинен з максимальною ефективністю реалізовувати позитивні якості фізичного навчального експерименту для виконання завдань, поставлених перед середньою школою. Підготовка висококваліфікованого й компетентного фахівця в справі навчання фізики в школі можлива лише при засвоєнні ним певних умінь і навичок експериментування, здобутих у самостійній роботі з приладами й фізичними установками. Щоб допомогти майбутньому вчителю виконати таку рооту, і присвячений цей посібник до практикума.

Особливістю посібника є те що в ньому передбачений диференційований підхід до оцінювання роботи студента. Три рівня залікової складності дозволяють диференційовано оцінювати досягнення студента, який може вже на стадії підготовки до занять запрограмувати об'єм роботи з врахуванням своїх можливостей.

Попередня сторінка На початок сторінки Наступна сторінка

  •     


© 2003-2023 Методика навчання фізики в середній школі | Хостинг: RCHosting