§ 1.10. Вказівки до виконання робіт практикуму

Робота студента в лабораторії методики навчання фізики включає в себе попередню підготовку до виконання робіт практикуму, виконання робіт і звітування.

Попередня підготовка студента до виконання роботи практикуму включає в себе:

1. Ознайомлення з програмою з фізики. При цьому Гисовують значення пов’язаних з роботою практикуму питань шкільного курсу фізики, визначають, які демонстраційні Досліди, фронтальні лабораторні роботи й роботи фізичного практикуму рекомендує програма.

2. Опрацювання відповідного розділу за шкільним підручником з фізики.

3. Опрацювання методичної літератури, рекомендованої до даної роботи.

4. Ознайомлення з описом конструкції, дією та правилами експлуатації навчальних приладів.

5. Складання конспекту, який повинен включати:

а) номер і назву роботи практикуму;

б) рекомендовану літературу;

в) записи й малюнки згідно з вказівками до роботи практикуму.

6. Обдумування відповідей на контрольні запитання.

Для проведення практикуму студент повинен мати дозвіл викладача. Щоб дістати такий дозвіл, студент повинен:

а) мати конспект, що відповідає зазначеним вище вимогам;

б) уміти відповісти на контрольні запитання;

в) знати конструкцію й правила користування приладами до даної роботи;

г) знати в загальних рисах порядок виконання досліду.

Діставши дозвіл, треба:

а) перевірити наявність приладів і матеріалів для виконання роботи;

б) визначитися з рівнем складності дослідів, які можете ефективно виконати;

в) виконати вибрані досліди, вказані в інструкції до роботи;

в) зробити необхідні записи й малюнки в конспекті, зазначити особливості проведення дослідів;

г) прибрати робоче місце.

Увага! Вмикати джерела живлення в електричних колах можна тільки з дозволу викладача або лаборанта!

Робота вважається виконаною, якщо студент:

а) знає демонстраційне й лабораторне обладнання до виконаної роботи, вміє користуватись ним і давати оцінку його дидактичним і технічним якостям;

б) вправно демонструє й правильно пояснює передбачені інструкцією досліди;

в) може відповісти на залікові запитання, вміщені в завданнях до практикуму.

Попередня лекція На початок лекції Наступна лекція

  •     


© 2003-2023 Методика навчання фізики в середній школі | Хостинг: RCHosting