ЗМІСТ

Зміст: Навчальний фізичний експеримент. Обкладинка

Вступ

Розділ І. Науково-методичні засади навчального фізичного експерименту
§1.1 Роль експерименту в процесі навчання фізики в школі.
§ 1.2 Система шкільного експерименту з фізики.
§ 1.3 Зміст і значення демонстраційного експерименту з фізики
§ 1.4 Основні вимоги до демонстраційного експерименту з фізики
§ 1.5 Уміння й навички, якими повинен володіти вчитель для демонстрації дослідів
§ 1.6 Методика й техніка підготовки та проведення демонстраційних дослідів
§ 1.7 Фронтальні лабораторні роботи й фізичні практикуми
§ 1.8 Техніка безпеки при проведенні навчального фізичного експерименту
§ 1.9 Зміст і завдання практикуму з методики й техніки шкільного фізичного експерименту
§ 1.10 Вказівки до виконання робіт практикуму
§ 1.11 Уміння й навички, якими повинен володіти вчитель для демонстрації дослідів
§ 1.12 Організація занять з методики й техніки демонстраційного фізичного експерименту

Розділ ІІ. Загальне обладнання для шкільного фізичного експерименту
Робота №1. Повітряні насоси
Робота №2. Джерела електричного струму для навчального фізичного експерименту
Робота №3. Демонстраційні аналогові вимірювальні електроприлади
Робота №4. Демонстраційні цифрові вимірювальні електроприлади
Робота №5. Комп'ютерні технології в шкільному фізичному експерименті
Робота №6. Електронні осцилографи та звукові генератори

Розділ ІІІ. Навчальний експеримент при вивченні окремих тем
Робота №7. Основи кінематики
Робота №8. Основи динаміки
Робота №9. Закони збереження в механіці
Робота №10. Механічні коливання та хвилі
Робота №11. Основи гідро- та аеростатики
Робота №12. Гідро- та аеродинаміка
Робота №13. Молекулярні явища
Робота №14. Теплові явища
Робота №15. Основи термодинаміки
Робота №16. Властивоств газів і парів
Робота №17. Властивоств рідин і твердих тіл
Робота №18. Електричне поле
Робота №19. Постійний електричний струм
Робота №20. Електричний струм у розчинах електролітів
Робота №21. Електричний струм у вакуумі
Робота №22. Електричний струм у газах
Робота №23. Електричний струм у напівпровідниках
Робота №24. Магнітне поле
Робота №25. Магнітні властивості речовин
Робота №26. Електромагнітна індукція
Робота №27. Електромагнітні коливання
Робота №28. Змінний струм
Робота №29. Властивості електромагнітних хвиль
Робота №30. Геометрична оптика
Робота №31. Хвильові властивості світла
Робота №32. Квантові властивості світла

Література з шкільного фізичного експерименту

  •     


© 2003-2023 Методика навчання фізики в середній школі | Хостинг: RCHosting