§ 1.9. Зміст і завдання практикуму з методики й техніки шкільного фізичного експерименту

Практикум з методики й техніки фізичного експерименту має на меті ознайомити студентів з основним обладнанням фізичного кабінету середньої школи та методикою й технікою постановки різних видів навчального експерименту: демонстраційних дослідів, фронтальних лабораторних робіт, фізичних практикумів і експериментальних задач. Структура й зміст завдань практикуму підпорядковані педагогічній концепції, згідно з якою найбільший педагогічний ефект від практикуму можна дістати тоді, коли студенти оволодіватимуть необхідними вміннями й навичками застосовувати різні види навчального експерименту в їх єдності. У зв’язку з цим роботи практикуму (за винятком робіт з вивчення основного обладнання фізичного кабінету) включають у себе завдання з різних видів навчального експерименту під час вивчення того чи іншого питання шкільного курсу фізики.

Передбачений програмою час для практикуму з методики й техніки шкільного фізичного експерименту дає змогу включити до робіт практикуму тільки найбільш складні демонстраційні досліди, а також окремі лабораторні роботи, роботи фізичних практикумів і експериментальні задачі, які найбільшою мірою дають змогу зрозуміти студентам специфіку цих видів навчального експерименту.

У процесі виконання робіт практикуму кожен студент повинен оволодіти такими знаннями, уміннями і навичками:

Знати призначення й правила експлуатації основного обладнання з фізики для середньої школи.

Уміти складати установки за схемами й описами, вміщеними в цьому посібнику та в інших посібниках, на які в описах робіт практикуму зроблено посилання. Оволодіти методикою й технікою виконання різних видів шкільного фізичного експерименту з дотриманням основних дидактичних вимог до них.

Уміти супроводжувати досліди чіткими, вичерпними й короткими поясненнями на рівні, доступному для учнів відповідного класу.

Оволодіти навичками в дотриманні правил техніки безпеки під час проведення всіх видів навчального експерименту.

Попередня лекція На початок лекції Наступна лекція

  •     


© 2003-2023 Методика навчання фізики в середній школі | Хостинг: RCHosting