§1.11. Уміння й навички, якими повинен володіти вчитель для демонстрації дослідів

Для успішного використання експерименту, як методу навчання, учитель повинен добре знати прилади, вміти збирати установки, володіти методикою і технікою проведення дослідів.

Знання приладу містить декілька компонентів:

- знання назви приладу, його основного призначення, принципу дії та основних вузлів;

- уміння за зовнішнім виглядом виділити даний прилад серед інших;

- знання технічних можливостей приладу, його експлуатаційних характеристик, допустимих режимів роботи;

- уміння застосовувати прилад за призначенням і в поєднанні з іншими приладами, знання умов, що дозволяють одержати потрібний ефект;

- уміння виконувати найпростіший ремонт, робити заміну окремих деталей, налагоджувати прилад при відхиленнях від нормальної роботи.

Уміння збирати установки відбиває рівень володіння ісхпікою фізичного експерименту. Тут істотним є виконання вимог, що ставляться до демонстраційних дослідів і раціональне використання засобів, що забезпечують ефективність їх постановки. Практикою навчального експерименту вироблені правила складання установок, якими доцільно керуватися. Вони зводяться до наступного:

- визначення конструкції установки, її структурної схеми, розташування приладів та ін.;

- відбір конкретних приладів для даного досліду; складання установки: розташування приладів на демонстраційному столі у визначеному логічному порядку, об’єднання елементів установки (як правило, установку збирають так, щоб прилади були доступні для спостереження; прилади, що відбивають істотне в досліді, повинні бути на передньому плані);

- перевірка забезпечення вимог до дослідів, з урахуванням можливостей різних засобів (установка добре проглядається з кожного місця класу, результати досліду переконливі, установка надійно працює, забезпечує стабільність результатів, задовольняє вимогам техніки безпеки та ін.);

- відпрацьовування послідовності операцій, які необхідно виконувати при демонстрації досліду (відпрацьовуючи операції, варто також продумати пояснення, запитання до учнів, якими буде супроводжуватися експеримент).

Уміння демонструвати досліди, тобто володіння методикою й технікою демонстраційного експерименту, охоплює різні сторони навчального процесу, включаючи діяльність вчителя й організацію пізнавального інтересу учнів. При демонструванні дослідів слід дотримуватися наступних правил:

- при проведенні дослідів на демонстраційному столі не повинно бути нічого зайвого, тобто не повинно бути інших приладів та предметів, які не стосуються даного досліду й можуть відволікати увагу учнів;

- якщо демонстрація супроводжується малюнком чи схемою (що найчастіше й буває), то потрібно співвіднести елементи креслення, малюнку схеми з приладами й деталями установки, елементи на кресленні потрібно розташувати так, як передбачається розташовувати деталі установки;

- демонструючи досліди, учитель повинен знаходитися за демонстраційним столом (за приладами);

- при демонструванні дослідів потрібно слідкувати за тим, щоб не загороджувати руками деталі установки, які несуть основне функціональне навантаження;

- за необхідності потрібно піднімати чи повертати прилади, що демонструються;

- виклад матеріалу, пояснення при демонструванні дослідів має бути по можливості синхронізованим з процесами, які спостерігаються; темп пояснення може бути порівняно швидким при описі установки й більш повільним при з’ясуванні суті фізичного явища;

- паузи роблять тоді, коли акцентують увагу на тій чи іншій деталі установки, на тому чи іншому етапі процесу, що спостерігається;

- за результатами досліду (частини досвіду) роблять чіткі й обґрунтовані висновки;

- кількість дослідів визначається необхідністю як можна повніше розкрити сутність досліджуваного явища.

Попередня лекція На початок лекції Наступна лекція

  •     


© 2003-2023 Методика навчання фізики в середній школі | Хостинг: RCHosting